Opinie o Nas Regulamin

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

Sklep internetowy działający pod adresem www.e-printmania.pl prowadzony jest przez firmę Zielony Druk Łukasz Jankowski o numerze NIP: 5423313513, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1B/11, 15-661 Białystok.

I Założenia ogólne
1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.e-printmania.pl
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
3. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Promocji.
4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest moment odbioru przesyłki przez klienta.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

II Prezentacja produktów
1. Firma Zielony Druk Łukasz Jankowski dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę e-Sklepu www.e-printmania.pl prowadzoną przez firmę Zielony Druk Łukasz Jankowski.
3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

III. Dane osobowe oraz rejestracja klientów
1. Rejestrując się w e-SKLEPie www.e-printmania.pl Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Zielony Druk Łukasz Jankowski danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w e-SKLEPie www.e-printmania.pl.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w e-SKLEPie www.e-printmania.pl.
3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez firmę Zielony Druk Łukasz Jankowski.
4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Zielony Druk Łukasz Jankowski.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
7. Użytkownicy e-SKLEPu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

IV. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych”lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
2. Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES na naszej stronie: https://www.e-printmania.pl/content/13-polityka-prywatnosci
V. Procedura składania zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.e-printmania.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00-17:30.
3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.
4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z firmą Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadzącej eSKLEP www.e-printmania.pl
5. Firma Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadząca eSKLEP www.e-printmania.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania niepotwierdzonych zamówień.
6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu.

VI. Realizacja zamówienia
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w czasie podanym zgodnie z informacją o dostępności. W przypadku towarów dostępnych na magazynie Sprzedawcy lub partnerów dostawa następuje w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku towarów na zamówienie, czas dostawy może wynieść do 14 dni roboczych

2.  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.


3. Firma Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadząca eSKLEP www.e-printmania.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.


4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.


5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.


6. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę InPost, DPD lub Pocztę Polską w celu doręczenia przesyłki.

VII. Zwrot zamówionego towaru
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres,numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru oraz usługi transportowej widniejących na dowodzie zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

VIII. Wymiana zamówionego towaru
1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
4. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
5. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
6. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

IX. Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru
1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (ułamania, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
5. Reklamowany towar powinien być czysty i odpowiednio zapakowany do transportu. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
6. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
9. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep nie pokrywa kosztów według danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient.

X. Wysyłki
1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient, chyba że wartość zamówienia przekroczy kwotę 250,00 zł brutto, wówczas koszt przesyłki pokrywa sprzedający.
2. Firma Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadząca eSKLEP www.e-printmania.pl realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
3. Koszty wysyłki zamówień prezentuje tabela na stronie: https://www.e-printmania.pl/content/10-dostawa
4. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Klient zostanie o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 72 godziny (dotyczy dni roboczych).
6. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
7. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

XI. Płatności
1. Klienci dokonujący zakupów w eSKLEPie www.e-printmania.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przy odbiorze - należność pobiera kurier DPD, InPost lub Poczty Polskiej w imieniu firmy Zielony Druk Łukasz Jankowski,
- kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu Przelewy24
- przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu Przelewy24
- bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu,
5. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
6. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

XII. Postanowienia końcowe
1. Promocji i rabatów na stronie www.e-printmania.pl nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).